Τι είναι η Συμβουλευτική

Tι είναι η Συμβουλευτική;

Η συμβουλευτική είναι η διαδικασία μέσα απο την οποία το άτομο εξερευνά τους τρόπους για να ξεπεράσει δυσκολίες, προσωπικούς προβληματισμούς, άγχη ή ακόμα και την έλλειψη σκοπού ζωής. Η ψυχοθεραπευτική αυτή διαδικασία προϋποθέτει την παρουσία ενός ειδικά εκπαιδευμένου συμβούλου ο οποίος ακούει προσεκτικά, χωρίς να κρίνει τα προβλήματα του πελάτη, παρέχοντας του έτσι τη δυνατότητα να κατανοήσει τις βαθυτερές τους αιτίες και προοδευτικά να δημιουργήσει μια ειλικρινή σχέση με τον εαυτό του.

Επιπλέον ο σύμβουλος οφείλει αφενός να μην επιβάλλει την προσωπική του άποψη και αφετέρου να μην παρέχει συμβουλές. Ο σεβασμός και η αποδοχή απο πλευράς συμβούλου, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να αναπτυχθεί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μέσα απο την οποία ο πελάτης θα μπορέσει να προσεγγίσει τη ζωή και τον εαυτό του με ένα καλύτερο τρόπο.

Η συμβουλευτική απευθύνεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αναπάντεχες αλλαγές ζωής, δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις ή απλώς επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους.

Ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, πλέον και στην Ελλάδα, η συμβουλευτική κερδίζει τη θέση που της αρμόζει ανάμεσα σε άλλες επιστήμες ψυχικής υγείας. Η αμεσότητα και ο σεβασμός στη μοναδικότητα του ατόμου δικαιολογούν την ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση της συμβουλευτικής σε ανθρώπους που αναζητούν την ψυχική ισορροπία.

Τι είναι η συνθετική προσέγγιση στη συμβουλευτική;

Στα πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας υπάγονται ποικίλες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Η πιο ολοκληρωμένη απο αυτές θεωρείται η συνθετική προσέγγιση μιας και ενσωματώνει τις πιο αξιόλογες πτυχές διαφορετικών θεωριών.

Σκοπός της συνθετικής προσέγγισης είναι η δημιουργία ενός συστήματος τεχνικών το οποίο ανταποκρίνεται στη μοναδικότητα της προσωπικότητας του κάθε πελάτη αλλα και συμβούλου.

 
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions