Εισαγωγή στη Γνωσιακή Θεραπεία

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες και φοιτητές ψυχικής υγείας, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από το αντικείμενο της γνωσιακής ψυχοθεραπείας.

Εξετάζει το πώς οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές μας διαπλέκονται μεταξύ τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Το σεμινάριο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στον εντοπισμό αυτόματων σκέψεων, ενδιάμεσων πεποιθήσεων και γνωστικών σχημάτων. Εστιάζει σε τεχνικές και παρεμβάσεις γνωσιακού και συμπεριφορικού τύπου. Πραγματεύεται τους τρόπους με τους οποίους δομείται ο γνωσιακός χάρτης του νου μας.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

  • Γνωστικός τρόπος αντίληψης
  • Αναγνώριση αυτόματων σκέψεων
  • Αναγνώριση συναισθημάτων
  • Πυρηνικές πεποιθήσεις
  • Γνωστικές συμπεριφορικές τεχνικές
  • Τερματισμός θεραπείας, πρόληψη υποτροπής κ.ά.

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου:

Εισηγητής: Λεωνίδας Χαζίρογλου
Ανώτατος αριθμός φοιτητών: 25 άτομα
Κατώτατος αριθμός φοιτητών: 12 άτομα
Ημερομηνία: 22 - 23 Οκτωβρίου & 26 - 27 Νοεμβρίου 2011
Ημέρες Παρακολούθησης: Δύο Σαββατοκύριακα, 10:45π.μ. - 14:15μ.μ.
Τιμή συμμετοχής: 120 €
επιστροφή στην αρχή