Τα όρια σε μια Συμβουλευτική Σχέση

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους σπουδαστές τη σημασία του να τιθενται όρια και περιορισμοι στη θεραπευτική σχέση. Να διδαχθούν και να κατανοήσουν τη δεοντολογία είναι βασική προυπόθεση για ασφαλή πρακτική εξάσκηση. Να συνειδητοποιήσουν πώς τα θέματα μεταξύ πελάτη  και συμβούλου επηρεάζουν τη θεραπευτική σχέση.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί :

 1. Να συζητά την συνεισφορά του δεοντολογικού τρόπου εργασίας  στην ανάπτυξη της θεραπευτικής σχέσης και διαδικασίας.
 2. Να μελετάει τα όρια της θεραπευτικής σχέσης
 3. Να εμβαθύνει στα θέματα της διαχείρισης κινδύνου και στα όρια της προσωπικής επαγγελματικής επάρκειας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Γραπτές εργασίες, Παρουσιάσεις

Βιβλιογραφία & Υποστηρικτικό Υλικό Διδασκαλίας

 • Bates, Y and House R (2004) (eds) Ethically Challenged  Professions. Ross-on Wye : PCCS Books
 • Bond, T. (2000) Standards and Ethics for Counselling in Action. (2nd Edn) . London: Sage
 • Burnard, P. (1999) Practical Counselling and Helping. London: Routledge
 • Gordon, P. (1999) Therapy as Ethics. London: Constable
 • Palmer-Barnes F. & Murdin L. (eds) (2001) Values and Ethics in the Practice of Psychotherapy and Counselling. Buck: OU Press

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Πτυχίο: Certificate
 • Επίπεδο Ενότητας: 1ο Έτος
 • Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης
 • Κωδικός Μαθήματος: NHS1002
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions