Εισαγωγή σε Προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής

Η ενότητα στοχεύει να παρουσιάσει στους σπουδαστές 3 προσεγγίσεις Συμβουλευτικής , διαφορετικές από αυτές που θα εξεταστουν διεξοδικά. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι σπουδαστές θα διδαχθουν το ιστορικό υπόβαθρο, τις θεμελιώδεις θεωρίες και βασικές τεχνικές της Υπαρξιακής, Συναλλακτικής και Μορφολογικής προσέγγισης. (Γκεσταλτισμός)

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί :

 1. Να αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης
 2. Να γνωρίσει στους σπουδαστές ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών θεωριών και πρακτικών, που προάγουν την κατανόηση  της ανθρώπινης ανάπτυξης και αισθηματικής εξέλιξης.
 3. Να αναγνωρίζει τις ηθικές πτυχές κάθε θεωρίας
 4. Να εξοικειωθεί με τεχνικές  της σχέσης επαγγελματία/ πελάτη
 5. Οι σπουδαστές να αναπτύξουν δικές τους δεξιότητες στη Συμβουλευτική, συναίσθηση και θα κατανοήσουν καλύτερα τη συμβουλευτική διαδικασία ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τομέα ειδίκευσης
 6. Να επιδείξει την κατανόηση του  για τη βασική συμβουλευτική διαδικασία, καθώς και  τις βασικές ικανότητες για να κερδίζει την εμπιστοσύνη, να γίνει σωστός ακροατής, να μπορεί να στοχάζεται, να κάνει περιλήψεις, να εστιάζει και να παρακολουθεί.
 7. Να κατανοεί γενικά τη φαινομενολογία και τις 4 θεμελιώσεις υπαρξιστικές περιπτώσεις.
 8. Να αντιλαμβάνεται πλήρως της ικανότητες του ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να αναβαθμίζει τις στρατηγικές της ζωής του , που είχαν αρχικά δημιουργηθεί σε νηπιακή ηλικία.
 9. Να αποκτήσει αυτονομία και να βγει από καλούπια
 10. Να επιλύει προβλήματα χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα της ολοκληρωμένης προσωπικότητας του.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Γραπτές Εργασίες, Παρουσιάσεις, Διαγωνίσματα.

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Παράδοση Ύλης, Συζητήσεις, Ομαδικές δραστηριότητες μέσα στην Τάξη και Βιωματικές ασκήσεις.

Βιβλιογραφία & Υποστηρικτικό Υλικό Διδασκαλίας

 • Sills, Charlotte, Hargarden, Helena, “Transactional Analysis: A Relational Perspective”, Routledge 2005
 • Joinnes, Vann, “TA Today”, Asimakis 2006
 • Frankl, Victor2000, “Man’s Search for Meaning”, Perseus Publishing
 • Yalom, Irvin, 2000 “Momma and the Meaning of Life”, Piatkus
 • Clarkson Petruska, 1999 “ Gestalt Counselling in Action”,Sage Publications
 • Woldt &Toman, 1995 “ Gestalt Therapy: History,Theory &Practice” Sage Publications

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Πτυχίο: Certificate
 • Επίπεδο Ενότητας: 1ο Έτος
 • Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης
 • Κωδικός Μαθήματος: NHS1005
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions