Ακαδημαϊκές Ικανότητες – Συγγραφή

Η ενότητα έχει στόχο να προσφέρει την ευκαιρία στους σπουδαστές να εξασκηθούν στη συγγραφή εκθέσεων, εργασιών με σκοπό να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις (μέσω της έρευνας)

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί :

  1. Να κάνει μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας/ πηγών που χρησιμοποιεί
  2. Να αναζητήσει και να βρει άρθρα σχετικά με την έρευνα του
  3. Να συζητά τα αποτελέσματα των στοιχείων που συνέλεξε και να βγάλει θεωρητικά συμπεράσματα
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Γραπτές Εργασίες

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Παράδοση Ύλης & Συζήτηση

Βιβλιογραφία & Υποστηρικτικό Υλικό Διδασκαλίας

  • American Psychological Association: 1999 “Publication Manual of the American Psychological Association, 4th Edition” Washington

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Πτυχίο: Certificate
  • Επίπεδο Ενότητας: 1ο Έτος
  • Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης
  • Κωδικός Μαθήματος: NHS1006
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions