Γνωσιακή –Συμπεριφορική Πρoσέγγιση της Συμβουλευτικής

Βασικός στόχος της ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις έννοιες και τις τεχνικές της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεωρίας.Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ικανότητες στη διατύπωση περιπτώσεων και στην εφαρμογή βασικών τεχνικών βάση της προσέγγισης.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα κατέχει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες:

 1. Στις αρχές της γνωσιακής και συμπεριφοριστικής θεραπείας
 2. Στο θεωρητικό υπόβαθρο και στις θεωρητικές καταβολές της Γ.Σ.Θ.
 3. Στην κλινική πράξη του γνωσιακού-συμπεριφοριστικού μοντέλου
 4. Στην εφαρμογή της Γ.Σ.Θ. σε εύρος διαταραχών και προβλημάτων
 5. Στις γνωσιακές και συμπεριφοριστικές τεχνικές
 6. Στη δημιουργία μιας καλής θεραπευτικής σχέσης
 7. Στη θεραπευτική πράξη σε όλα τα στάδια της Γ.Σ.Θ.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Γραπτές Εργασίες, Παρουσιάσεις, Διαγωνίσματα

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Παράδοση Ύλης, Ηχογραφημένες Συνεδρίες  & ασκήσεις που υποδύονται ρόλους

Βιβλιογραφία & Υποστηρικτικό Υλικό Διδασκαλίας

 • Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D. (2004). Cognitive therapy of personality disorders. The Guilford Press.
 • Beck, J.S. (1995). Cognitive therapy: basics and beyond. The Guilford Press.
 • Bieling, P.J., McCabe, R.E., Antony, M.M. (2006). Cognitive-behavioral therapy in groups. The Guilford Press.
 • Ledley, D.R., Marx, B.P., Heimberg, R.G. (2005) Making Cognitive-Behavioral Therapy Work: Clinical Process for New Practitioners. Guilford press
 • Ευθυμίου, Κ. & Χαρίλα, Ν. (επιμ.) (2006). Ψυχοθεραπευτική πράξη. Ελληνικά Γράμματα – Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς.
 • Καλαντζί – Αζίζι, Α. & Δέγλερης, Ν. (επιμ.) (1992). Θέματα θεραπείας της συμπεριφοράς. Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπουλουγούρης, Γ. (1995). Θέματα γνωσιακής και συμπεριφοριστικής θεραπείας. Β’ τόμος, Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπουλουγούρης, Γ. (1998). Θέματα γνωσιακής και συμπεριφοριστικής θεραπείας. Γ’ τόμος, Ελληνικά Γράμματα.
 • Westbrook, D., Kirk, J., & Kennerley, H. (2010). Εισαγωγή στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία (Α. Καλαντζή – Αζίζι & Κωνσταντίνος Ευθυμίου Επιμ. Έκδ., Α. Λεοντιάδου Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: An Introduction to Cognitive Behaviour Therapy: Skills and Applications. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2007)
 • Persons J.B. (1989). Cognitive therapy in practice. A case Formulation Approach. Norton & Company, New York, London
 • Bruch M. & Bond F. (1998). Beyond Diagnosis. Case Formulation Approaches in CBT. John Wiley & Sons
 • Wells A. (1997). Congintive Therapy of Anxiety Disorders. A practice Manual and Conceptual Guide. John Wiley & Sons
 • Ευθυμίου Κ. & Χαρίλα Ν. (2006). Ψυχοθεραπευτική Πράξη. Μελέτη Περιστατικών. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
 • Καλπάκογλου Θ. (1998). Άγχος και Πανικός. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Πτυχίο: Certificate
 • Επίπεδο Ενότητας: 2ο Έτος
 • Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης
 • Κωδικός Μαθήματος: NHS2001
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions