Δεοντολογία της Συμβουλευτικής

Η ενότητα θα προετοιμάσει τους σπουδαστές στο να αναγνωρίζουν και να εξετάζουν επαγγελματικά και ηθικά διλήμματα (θέματα) σχετικά με τη Συμβουλευτική. Την εξέλιξη της επιστήμης, τα θέματα ρόλων, νομικών πλαισίων και επαγγελματικής προετοιμασίας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί:

 1. Να εξετάσει και να εκφράσει τις προσωπικές  του ηθικές και επαγγελματικές θέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά διλήμματα που προκύπτουν στον τομέα της Συμβουλευτικής.
 2. Να εξετάσει τα ηθικά και επαγγελματικά σημεία προσοχής από την άποψη σύνθετων εννοιών
 3. Να κατανοεί τη διακριτικότητα και τη πολυπλοκότητα των ηθικών και επαγγελματικών προεκτάσεων και να μπορεί να τα εκφράσει προφορικά και γραπτά.
 4. Να βελτιώνει και να μπορεί να διατυπώσει με σαφήνεια τον επαγγελματισμό του ως Σύμβουλος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Γραπτές Εργασίες, Παρουσιάσεις.

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Παράδοση Ύλης, ομαδικές Συζητήσεις, Ομαδικές δραστηριότητες μέσα στην Τάξη και role-plays.

Βιβλιογραφία & Υποστηρικτικό Υλικό Διδασκαλίας

 • Corey, M., Corey, G. and Callahan, P. (2007) Issues and Ethics in the helping professions.(7th ed.). Belmont, CA: Brooks /Cole
 • Bates, Y and House R (2004) (eds) Ethically Challenged Professions. Ross-on Wye : PCCS Books
 • Bond, T. (2000) Standards and Ethics for Counselling in Action. (2nd Edn) . London: Sage
 • Burnard, P. (1999) Practical Counselling and Helping. London: Routledge
 • Gordon, P. (1999) Therapy as Ethics. London: Constable
 • Palmer-Barnes F. & Murdin L. (eds) (2001) Values and Ethics in the Practice of Psychotherapy and Counselling. Buck: OU Press

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Πτυχίο: Certificate
 • Επίπεδο Ενότητας: 2ο Έτος
 • Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης
 • Κωδικός Μαθήματος: NHS2002
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions