Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

Στόχος της ενότητας είναι να προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικό  ‘τύπο’ (πρότυπο) ως Σύμβουλοι.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου. Πέραν της ατομικής θεραπείας είναι σημαντικό ο εκπαιδευόμενος να βιώσει τον εαυτό του σε διαπροσωπικές σχέσεις εντός ομάδας και να πάρει ανατροφοδότηση για τον εαυτό του εντός της δυναμικής του συνόλου. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε πάντα «εντός σχέσεως» (με τους άλλους, τα γεγονότα, τον εαυτό μας) είναι σημαντικό να μάθει το πώς σχετίζεται και ιδανικά να βελτιώσει τον τρόπο αυτό που συνυπάρχει.

Η Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης παρέχει την ευκαιρία να εξετάσει ο εκπαιδευόμενος πώς μπορεί να εφαρμόσει στη ζωή του όσα μαθαίνει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Είναι ένα μέρος όπου μπορεί να φέρει τα διαπροσωπικά του ζητήματα, που έχουν σχέση με τον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους, που τον εμποδίζουν στη ζωή του και να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να σχετίζεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια αφετηρία για περίσκεψη και ενδοσκόπηση σχετικά με όσα ο εκπαιδευόμενος συνειδητοποιεί κατά την εκπαίδευσή του, με τελικό σκοπό την καλύτερη έκφραση του εαυτού του και την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής.

Η Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης δεν είναι ομάδα ψυχοθεραπείας και δεν είναι συνεπώς το κατάλληλο μέρος να φέρει ο εκπαιδευόμενος προσωπικά προβλήματά του. Πιθανώς να υπάρχει επικάλυψη με θεραπευτικά ζητήματα αλλά ο σκοπός της Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης δεν είναι θεραπευτικός, οπότε βαθύτερα θεραπευτικά ζητήματα δεν θα αντιμετωπίζονται ως τέτοια εντός αυτής της ομάδας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας οι σπουδαστές θα πρέπει να μπορούν:

  1. Να αναπτύξουν προσωπική συναίσθηση ως επαγγελματίες
  2. Να βιώσουν τον εαυτό τους συγκρίνοντας τον με  άλλους
Ενδεικτικές Ώρες Επικοινωνίας:

2 ώρες Ομαδική συνεδρία κάθε εβδομάδα

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Απαραίτητη η παρουσία και συμμετοχή στις συνεδρίες πάνω από 80%

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Ομαδικές συνεδρίες

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Πτυχίο: Certificate
  • Επίπεδο Ενότητας: 2ο Έτος
  • Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης
  • Κωδικός Μαθήματος: NHS2003
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions