Προβλήματα Ψυχικής Υγείας

Δεδομένου ότι οι μελλοντικοί σύμβουλοι μπορεί να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις σύνθετης ψυχικής υγείας, όπως αυτό-τραυματισμό, αυτοκτονικές εμμονές και ενεργή ή παθητική ψύχωση, είναι σημαντικό να γνωρίζουν τις βασικές στρατηγικές χειρισμού αυτών των περιπτώσεων, τις ηθικές προεκτάσεις και τον επίσημο τρόπο συνεργασίας με περιεχόμενο την ευρύτερη ψυχική υγεία.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί:

 1. Να κατανοεί τις βασικές ηθικές και θεραπευτικές έννοιες γύρω από θέματα , όπως: αυτοκτονική τάση, αυτοτραυματισμός, και ψυχωτικές συμπεριφορές.
 2. Να διακρίνει ψυχωτικά συμπτώματα και την κατάλληλη διαδικασία συνεργασίας με επαγγελματίες της Ψυχιατρικής.
 3. Να μη συνδέει την τεχνική ‘διαφυγής’ με αυτοκτονική τάση.
 4. Να κατανοεί  τις βασικές ηθικές και θεραπευτικές έννοιες και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά στρεσογόνες καταστάσεις.
 5. Να αντιμετωπίζει και να χειρίζεται την Κρίση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Γραπτές Εργασίες, Παρουσιάσεις.

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Παράδοση Ύλης, Συζητήσεις, Ομαδικές δραστηριότητες μέσα στην Τάξη και Βιωματικές ασκήσεις.

Βιβλιογραφία & Υποστηρικτικό Υλικό Διδασκαλίας

 • Feltham, Colin  Horton, Ian: 2001 “Handbook of Counselling and Psychotherapy”, Asimakis
 • Smith Carolyn: 2006, Cutting it Out: A Journey through Psychotherapy and Self Harm, Jessica Kingsley Publishers
 • McLure Goulding Mary & Goulding Robert L.:1997, Changing Lives through Redecision Therapy Grove Press, New York

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Πτυχίο: Certificate
 • Επίπεδο Ενότητας: 2ο Έτος
 • Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης
 • Κωδικός Μαθήματος: NHS2004
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions