Ομάδα εποπτείας – Ανάλυση Περιστατικών

Οι εκπαιδευόμενοι θα πραγματοποιούν συναντήσεις με τους επόπτες τους κάθε εβδομάδα. Σκοπός είναι η επίβλεψη κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης ως Σύμβουλοι. Η Ενότητα πραγματοποιείται με ομαδικές συζητήσεις  υπό εποπτική καθοδήγηση.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί να:

 1. Διερευνά σε ικανοποιητικό βαθμό πώς οι δικές του/της προσωπικές δυσκολίες εμποδίζουν τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής.
 2. Να διατυπώνει περιπτώσεις βάσει της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεωρίας.
 3. Να εφαρμόζει τεχνικές επίλυσης προβλημάτων σε περιπτώσεις καθημερινών δυσκολιών κατά τη διάρκεια συνεδριών συμβουλευτικής.
 4. Να προσφέρει και να λαμβάνει υποστήριξη και εποπτεία σε συναδελφικό επίπεδο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Γραπτές εργασίες, Συγγραφή εργασιών και παρουσιάσεις πραγματικών περιστατικών με όρους διατύπωσης περίπτωσης

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Ομαδική συζήτηση

Βιβλιογραφία & Υποστηρικτικό Υλικό Διδασκαλίας

 • Feltham, Colin  Horton, Ian: 2001 “Handbook of Counselling and Psychotherapy”, Asimakis
 • Ivey, A.E.  Gluckstern, N.B.: 1999 “Counselling: Basic Influencing Skills”, Ellinika Grammata
 • Ivey, A.E.  Gluckstern, N.B.  Bradford-Ivey, M.: 1996 “Counselling: Basic Attending Skills”, Ellinika Grammata
 • O’Brien, Maja Houston, Gaie: 2004 “Integrative Psychotherapy”, Asimakis
 • Georganta, Eugenia: 2002“What is Psychotherapy”, Asimakis
 • Yalom, Irvin: 2004 “The gift of Therapy», Agra
 • Kosmidou-Hardy, Chrys.  Galanoudakh-Rapti, Ath.: 1996 “Counselling: Theory and Practice”, Asimakis
 • Malikiosi-Loizou, M.: 1999 “Counselling Psychology”, Ellinika Grammata

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Πτυχίο: Certificate
 • Επίπεδο Ενότητας: 2ο Έτος
 • Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης
 • Κωδικός Μαθήματος: NHS2005
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions