Ψυχοδυναμική Προσέγγιση στη Συμβουλευτικής

Οι σπουδαστές θα διδαχτούν την προέλευση της Ψυχανάλυσης, το μοντέλο του Freud, την ερμηνεία ονείρων, μηχανισμούς άμυνας, βασικές σχετικές θεωρίες και τα ψυχοδυναμικά στάδια ανάπτυξης., το μοντέλο ανάπτυξης του Ericson,μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί:

 1. Να αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της Ψυχοδυναμικής θεωρίας.
 2. Συζήτηση και Ανάλυση της σημασίας της Ψυχοδυναμικής θεωρίας για την Συμβουλευτική πρακτική.
 3. Συζήτηση και ανάλυση της σημασίας της ‘σχέσης αντικειμένου’  και της εφαρμογής της στην ψυχοδυναμική συμβουλευτική πρακτική.
 4. Κριτική ανάλυση των βασικών εννοιών της Ψυχοδυναμικής θεωρίας.
 5. Συμβολή της Ψυχοδυναμικής θεωρίας στην Συμβουλευτική
 6. Κατανόηση και κριτική παρακολούθηση των εννοιών της μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης  στη Συμβουλευτική.
 7. Αναγνώριση του ρόλου του Ψυχοδυναμικού Συμβούλου στη θεραπευτική σχέση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Γραπτές Εργασίες, Διαγωνίσματα, Παρουσιάσεις.

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Παράδοση Ύλης, Συζητήσεις, Ομαδικές δραστηριότητες μέσα στην Τάξη και Βιωματικές ασκήσεις.

Βιβλιογραφία & Υποστηρικτικό Υλικό Διδασκαλίας

 • Casement, P. (1985). On Learning from the Patient. London : Tavistock.
 • Casement, P. (1990). Further Learning from the Patient. London: Routledge.
 • Easthope, A. (1999). The Unconscious. London: Routledge.
 • Freud, S. (1991). Introductory Lectures. Penguin.
 • Freud, S. (1975). The Psychopathology of Everyday Life. Penguin.
 • Freud, S. (1991). Interpretation of Dreams. Penguin.
 • Gay, P. (ed) (1995). The Freud Reader. Vintage.
 • Gomez, L. (1996). An introduction to Object Relations, London: Free Association.
 • Jacobs, M. (2001). The Presenting Past (2nd Edn). Buckingham: OU Press.
 • Jacobs, M. (1998). Psychodynamic Counselling in Action (2nd Edn). London. Sage.
 • Kohon, (ed) (1989). The British School of psychoanalysis. Free Association Books.
 • Lemma – Wright, A. (1998. Invitation to Psychodynamic Psychology. London: Whurr.
 • McWilliams, N (2000). Psychoanalytic Diagnosis. Athens: Ellinika Grammata.
 • Segal, H.(1989). Klein. London: Karnac Books.
 • Storr, A. (1989). Freud. Oxford : Oxford University Press.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Πτυχίο: Diploma
 • Επίπεδο Ενότητας: 3ο Έτος
 • Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης
 • Κωδικός Μαθήματος: NHS3001
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions