Εισαγωγή στις Μεθόδους Έρευνας στη Συμβουλευτική

Ενότητα που διαρκεί  όλο το ακαδημαϊκό έτος και παρουσιάζει ποσοτικές  και ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους στη Συμβουλευτική. Ειδικότερα, οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τις αρχές, μεθόδους, στοιχεία και δεδομένα Έρευνας στη Συμβουλευτική.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί:

 1. Χρήση ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων και εφαρμογή τους στην Συμβουλευτική.
 2. Καλύτερη κατανόηση των βασικών ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων κι εφαρμογή τους.
 3. Συζήτηση/ Αξιολόγηση ηθικών θεμάτων στον τομέα Συμβουλευτικής Έρευνας.
 4. Κατανόηση της χρησιμότητας της έρευνας στην καθημερινή άσκηση της Συμβουλευτικής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Ερευνητική Πρόταση

Βιβλιογραφία & Υποστηρικτικό Υλικό Διδασκαλίας

 • Bond, T.  (2000),  Standards  &  Ethics  for  Counseling in  Action,  2nd  Edition,  London:  Sage  Publications,  Ltd
 • Cooper,  M.  (2008),  “Essential  Findings  in  Counseling  &  Psychotherapy,  London:  Sage  Publications
 • Hughes, J.  (1996),  “The  Philosophy  of  Social  Research”,  2nd  Edition,  London:  Longman
 • McLeod, J.  (2003),  “Doing  Counseling  Research”,2nd  Edition,  London:  Sage  Publications,  Ltd
 • McLeod, J. (2001),  “Qualitative  Research  in  Counseling  & Psychotherapy”, London:  Sage  Publications, Ltd
 • McKenzie, G, Powell, J. & Usher, R.  (1997),  “Understanding  Social  Research:  Perspectives  on  Methodology  and  Practice”,  London:  The  Falmer  Pres

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Πτυχίο: Diploma
 • Επίπεδο Ενότητας: 3ο Έτος
 • Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης
 • Κωδικός Μαθήματος: NHS3002
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions