Προσωποκεντρική Προσέγγιση Θεωρία και Πράξη Ι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στη θεωρία και πρακτική της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης.

Σκοπός της Ενότητας:

Η προσωποκεντρική Προσέγγιση του Αμερικανού ψυχολόγου Carl Rogers (1902-1987) έχει βασιστεί στην ιδέα ότι κάθε άτομο μπορεί να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση στηριζόμενο στις δικές του εσωτερικές πηγές δύναμης και σοφίας, εφόσον υπάρχει το κατάλληλο θεραπευτικό περιβάλλον, το οποίο θα διέπεται από τρείς βασικές συνθήκες: ενσυναίσθηση, άνευ - όρων αποδοχή και αυθεντικότητα.

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές θεωρητικές έννοιες της Προσωποκεντρικής προσέγγισης στην Συμβουλευτική, καθώς και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη θεραπευτική σχέση ως βασικό «όχημα» στην θεραπευτική διαδικασία. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στην εξάσκηση των βασικών δεξιοτήτων της προσέγγισης αυτής, καθώς αποτελούν την βάση και απαραίτητη προϋπόθεση στην δημιουργία θεραπευτικού κλίματος-συμμαχίας μεταξύ συμβούλουπελάτη.

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα μπορεί:

  • Να συζητάει τις βασικές θεωρητικές έννοιες της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής Προσέγγισης
  • Να αναλύει τις συνθήκες της θεραπείας και να συζητήσει το πώς αυτές σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή
  • Να εξερευνεί και να αναλύει κριτικά τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής της θεωρίας της Προσωπικότητας του Rogers.
  • Να συζητά από ανθρωποκεντρική οπτική γωνία τα κύρια συστατικά/στοιχεία της θεραπευτικής σχέσης και της θεραπευτικής διαδικασίας.
  • Να εφαρμόζει με αυτοπεποίθηση τις βασικές δεξιότητες της Προσωποκεντρικής προσέγγισης στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας.

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου:

Μέθοδοι Αξιολόγησης: Γραπτές εργασίες, Παρουσιάσεις, εξετάσεις.
Μέθοδοι Διδασκαλίας: Γραπτές Σημειώσεις, Συζητήσεις, Ομαδικές δραστηριότητες μέσα στην Τάξη και Βιωματικές ασκήσεις.
Υπεύθυνη Προγράμματος: Ιωσηφίνα Αντωνάκη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια, Μ.Α in Mental Health Counselling (State University of New York, USA.)
Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος
Λήξη Προγράμματος: Ιούνιος
Ανώτατος αριθμός φοιτητών: 20 άτομα
Κατώτατος αριθμός φοιτητών: 12 άτομα
Προτεινόμενη ημέρα πραγματοποίησης μαθημάτων: κάθε 2η Τρίτη του μήνα και ώρες 10:30π.μ. - 2:30μ.μ., ή κάθε 2η Δευτέρα του μήνα και ώρες 4:30μ.μ. - 8:30μ.μ. (με περίπτωση αλλαγή ημέρας, ανάλογα τις συμμετοχές)
Τιμή συμμετοχής: Εγγραφή: 50 € Δίδακτρα: 950 € σε τρεις δόσεις (Οκτώβριο - Ιανουάριο - Απρίλιο) ή με πιστωτική κάρτα σε 10 άτοκες δόσεις.
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions