Εκπαίδευση στη Γνωσιακή - Συμπεριφορική Προσέγγιση

Σκοπός της Ενότητας:

Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις έννοιες και τις τεχνικές της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεωρίας και Θεραπείας. Οι εισηγήσεις άπτονται θεμάτων της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας και καλύπτουν ευρεία θεματολογία.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να προσφέρει μια συνεκτική θεωρητική κατάρτιση στο γνωσιακό - συμπεριφοριστικό μοντέλο ψυχοθεραπείας για ενήλικες. Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ικανότητες στη διατύπωση περιπτώσεων και στην εφαρμογή βασικών τεχνικών, βάση της προσέγγισης. Η παρακολούθηση είναι ανοικτή σε όλους τους ειδικούς στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε φοιτητές άλλων προσεγγίσεων ή ενδιαφερόμενους με μικρή προηγούμενη επαφή με το χώρο, με σκοπό να αποκτήσουν αίσθηση της πράξης της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας ενηλίκων.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και μετά από επιτυχείς εξετάσεις χορηγείται βεβαίωση θεωρητικής κατάρτισης.

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα κατέχει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες:

 1. Στο θεωρητικό υπόβαθρο και στις θεωρητικές καταβολές της Γ.Σ.Θ.
 2. Στις αρχές της γνωσιακής και συμπεριφοριστικής θεραπείας
 3. Στην κλινική πράξη του γνωσιακούσυμπεριφοριστικού μοντέλου
 4. Στην εφαρμογή της Γ.Σ.Θ. σε εύρος διαταραχών και προβλημάτων
 5. Στις γνωσιακές και συμπεριφοριστικές τεχνικές
 6. Στη δημιουργία μιας καλής θεραπευτικής σχέσης
 7. Στη θεραπευτική πράξη σε όλα τα στάδια της Γ.Σ.Θ.

Διδακτικές Ενότητες Μαθημάτων:

 • Ιστορική Αναδρομή & Εξέλιξη του Γνωσιακού Συμπεριφοριστικού Μοντέλου
 • Αρχές & Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας
 • Βασικές Αρχές & Δεξιότητες Επικοινωνίας-Θεραπευτική Σχέση
 • Στάδια στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία
 • Αξιολόγηση & Διαμόρφωση Περίπτωσης
 • Συμπεριφοριστική Ανάλυση & Βασικές Συμπεριφοριστικές Θεραπευτικές Τεχνικές
 • Γνωσιακές Τεχνικές
 • Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ερμηνεία & Θεραπεία των Αγχωδών Διαταραχών
 • Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ερμηνεία & Θεραπεία των Συναισθηματικών Διαταραχών
 • Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία στις Χρόνιες Παθήσεις
 • Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία στη Διακοπή Καπνίσματος

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου:

Μέθοδοι Αξιολόγησης: Γραπτές Εργασίες, Παρουσιάσεις, Εξετάσεις
Υπεύθυνη Προγράμματος: Ηρώ Σχορετσανίτη, Ψυχολόγος. MSc Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, Ειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος
Λήξη Προγράμματος: Ιούνιος
Ανώτατος αριθμός φοιτητών: 25 άτομα
Κατώτατος αριθμός φοιτητών: 12 άτομα
Ημέρες Παρακολούθησης: κάθε 2η Τετάρτη, ή κάθε 2η Δευτέρα του μήνα και ώρες 4:30μ.μ. - 8:30μ.μ.
Τιμή συμμετοχής: Εγγραφή: 50 € Δίδακτρα: 950 € σε τρεις δόσεις (Οκτώβριο-Ιανουάριο-Απρίλιο) ή με πιστωτική κάρτα σε 10 άτοκες δόσεις.
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions