Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι η ικανότητα να μπορεί κανείς να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τα δικά του συναισθήματα, αλλά και αυτά των άλλων και να τα χρησιμοποιεί ως οδηγό για σκέψη και δράση.
(Peter Salovey - John Mayer,1990).

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη, Μπορεί να αναπτυχθεί, να διδαχθεί και να εξελίσσεται αδιάκοπα.

Ο όρος EQ διατυπώθηκε επίσημα για πρώτη φορά το 1990 από τους ψυχολόγους Mayer και Salovey ως:

 1. Να γνωρίζεις πώς νιώθεις, πώς νιώθουν οι άλλοι και τι πρέπει να κάνεις γι' αυτό.
 2. Να γνωρίζεις τι σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, τι σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα και πώς να πας από το «καλά» στο «άσχημα».
 3. Η συναισθηματική αυτογνωσία, η ευαισθησία και οι διαχειριστικές ικανότητες που μας βοηθούν να μεγιστοποιήσουμε τη μακροπρόθεσμη ευτυχία και επιβίωσή μας.

Σκοπός του σεμιναρίου:

Να δώσει στους συμμετέχοντες όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο – αλλά και τις πρακτικές τεχνικές - μέσω ειδικών ασκήσεων που θα τους επιτρέψουν να μπορούν να οικοδομούν ουσιαστικές και επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις, να κατανοήσουν τι χρειάζεται να αλλάξουν για να φτάσουν στην επιτυχία, καθώς και να συνειδητοποιήσουν ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την πορεία της ζωής τους.

Πιο πρόσφατα ανανέωσαν τον ορισμό τους: «Η συναισθηματική νοημοσύνη περικλείει την ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι με ακρίβεια, να εκτιμάς και να εκφράζεις το συναίσθημα, την ικανότητα να αναδύεις και να γεννάς συναισθήματα, όταν αυτά βοηθούν τη σκέψη, την ικανότητα να καταλαβαίνεις το συναίσθημα και τη συναισθηματική γνώση και την ικανότητα να ελέγχεις τα συναισθήματα, ώστε να προωθείς τη συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη».

Θεματολογία:

 • Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη;
 • Σχέση του EQ με το IQ
 • Η ανάγκη για Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Πόσο καλά γνωρίζουμε και χειριζόμαστε τον εαυτό μας;
 • Γνώση του πώς η αναγνώριση και ο έλεγχος των συναισθημάτων μας οδηγεί σε επιτυχία
 • Παίρνοντας τον έλεγχο των συναισθημάτων μας
 • Αυτεπίγνωση
 • Αυτοκυριαρχία
 • Αυτοέλεγχος
 • Μέθοδοι και τεχνικές ψυχολογικής ενδυνάμωσης
 • Μέθοδοι διαχείρισης του θυμού
 • Πηγές παρακίνησης και κίνητρα συμπεριφοράς
 • Το θεωρητικό πλαίσιο της αλλαγής
 • Αλλαγή συμπεριφοράς με την λογικοθυμική προσέγγιση
 • Άλλες γνωστικές τεχνικές για την EQ
 • Αλλαγή λέξεων
 • Αλλαγή σκέψεων
 • Στόχοι και υψηλή επίδοση
 • Εξέταση της θεωρίας της ζωής
 • Επιθυμία και επιμονή
 • Η αλλαγή στην πράξη
 • Δομική συναλλακτική ανάλυση
 • Οι τύποι των ανθρώπων
 • Προσωπική βελτίωση

Το να είσαι οργισμένος είναι εύκολο.
Το να εξοργιστείς όμως με το σωστό άτομο,
για το σωστό λόγο, στο σωστό βαθμό,
τη σωστή στιγμή, για το σωστό σκοπό κ
αι με το σωστό τρόπο, αυτό είναι δύσκολο.

Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου:

Υπεύθυνη Προγράμματος: Αποστόλου Κρυσταλλία
Διάρκεια: Ένα ακαδημαϊκό έτος
Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος
Λήξη Προγράμματος: Ιούνιος
Παρακολούθηση: Πλήρης
Μέγιστος αριθμός ατόμων: ελεύθερο
Ελάχιστος αριθμός ατόμων: 12 άτομα
Ημέρες Παρακολούθησης: κάθε Δεύτερη Τρίτη 6:30μ.μ. - 8:30μ.μ.
Δικαίωμα Παρακολούθησης: ελεύθερο
Τιμή συμμετοχής: Εγγραφή: 50 € Δίδακτρα: 450 € σε τρεις δόσεις (Οκτώβριο-Ιανουάριο-Απρίλιο) ή με πιστωτική κάρτα σε 10 άτοκες δόσεις.
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions