Ομάδα Αυτογνωσίας & Προσωπικής Ανάπτυξης

Μια ομάδα αυτογνωσίας μπορεί να δομηθεί σε 4 φάσεις:

 1. Αυτογνωσία του Σώματος
  Το σώμα θεωρείται αλληλένδετο με τη ψυχοσυναισθηματική ζωή, άρα κάθε προσέγγιση στην κατάσταση του σώματός μας, είναι προσέγγιση στο σύνολο της ύπαρξής μας.
  Συνειδητοποιώντας λοιπόν, τις σωματικές και ψυχικές μας εντάσεις, προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε. Η αυτογνωσία σώματος περιλαμβάνει: την αναπνοή, την χαλάρωση καθώς και ασκήσεις – τεχνικές που κινητοποιούν το σώμα.
 2. Αυτογνωσία συναισθημάτων και σκέψεων
  Σε αυτή τη φάση, δίνουμε εμβάθυνση στο συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο του εαυτού. Η αυτογνωσία συναισθημάτων και σκέψεων περιλαμβάνει: Τεχνικές από την Gestalt, τη Σ.Α, καθώς επίσης όνειρα και καθοδηγούμενες φαντασίες.
 3. Αυτογνωσία Διαπροσωπικών Σχέσεων
  Αυτή η φάση περιλαμβάνει δυαδικές ή ομαδικές συνδιαλλαγές, με σκοπό την ανάδειξη των τρόπων μέσω των οποίων το κάθε μέλος έρχεται σε επαφή με τους άλλους. Σε αυτή τη φάση περιλαμβάνεται και η αλλαγή των ανεπιθύμητων τρόπων συνδιαλλαγής, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαπροσωπική επαφή, έξω από ρόλους και εκλογικεύσεις. Πολλές φορές τα μέλη συνειδητοποιούν για τον εαυτό τους περισσότερα πράγματα από τον τρόπο συμμετοχής τους, παρά από το περιεχόμενο της άσκησης.
  Οι ασκήσεις σε αυτή τη φάση μπορεί να είναι λεκτικές ή μη. Η Gestalt προσφέρει πολλές τεχνικές στις οποίες έμφαση δίνεται στο «εδώ και τώρα» και μπορεί να αναδείξει σημαντικά στοιχεία της προσωπικότητας.
 4. Αυτογνωσία των Δημιουργικών Ικανοτήτων
  Συνήθως αυτή η φάση τοποθετείται στο τέλος της κάθε συνεδρίας της ομάδας. Επιτρέπει εκτός των άλλων, την αποφόρτιση της ομάδας από έντονες συγκινησιακές καταστάσεις και επιτρέπει στα άτομα να επιστρέψουν πάλι στον έξω κόσμο, στην καθημερινότητά τους.
  Αυτή η φάση περιλαμβάνει: ομαδικά παιχνίδια, ζωγραφική ή χρήση διαφόρων υλικών, χορό και ελεύθερη κίνηση.

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου:

Συντονίστρια: Κρυσταλλία Αποστόλου - Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπεύτρια
Έναρξη Προγράμματος: 2 Νοεμβρίου 2016
Λήξη Προγράμματος: 24 Μαΐου 2017
Ανώτατος αριθμός φοιτητών: 20 άτομα
Κατώτατος αριθμός φοιτητών: 8 άτομα
Ημέρες Παρακολούθησης: Κάθε Τετάρτη 6:00-8:00μμ 
Τιμή συμμετοχής:

50€  Δίδακτρα 400€/έτος

προπληρωμή έκπτωση 15% άνεργοι 20%

Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions