Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε σπουδαστές ή απόφοιτους ψυχοδυναμικού μοντέλου, για να διευρύνουν τη γνώση τους στην ψυχοδυναμική πρακτική.

Η διδαχθείσα ύλη θα πραγματεύεται την εξής θεματολογία:

  • Η συμβουλευτική εργασία σε σχέση με το εσωτερικό και εξωτερικό πλαίσιο.
  • Η συμβουλευτική εργασία σε θέματα που αφορούν τα όρια της διαδικασίας.
  • Εξελίξεις στην κατανόηση του φαινομένου της μεταβίβασης και της συμβουλευτικής εργασίας που στηρίζεται σε αυτήν.
  • Εξελίξεις στην κατανόηση του φαινομένου της αντιμεταβίβασης και της συμβουλευτικής εργασίας που στηρίζεται σε αυτήν.
  • Εξελίξεις στη θεραπευτική εργασία με σημαντικές πλευρές της συμβουλευτικής σχέσης.

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου:

Εισηγητής: Λεωνίδας Χαζίρογλου
Διάρκεια: 10 εβδομαδιαία δίωρα
Ανώτατος αριθμός φοιτητών: 20 άτομα
Κατώτατος αριθμός φοιτητών: 8 άτομα
Ημέρες Παρακολούθησης: Πέμπτες 4:30μ.μ. - 6:30μ.μ.
Τιμή συμμετοχής: 200 €
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions