Χτίζοντας την Συναισθηματική Νοημοσύνη του παιδιού

Το σεμινάριο αυτό αναλύει την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ) και τις παραμέτρους που την αποτελούν.

Απευθύνεται κυρίως σε γονείς που θέλουν να χτίσουν την συναισθηματική νοημοσύνη στα παιδιά τους, σε εκπαιδευτικούς, σε επαγγελματίες και σπουδαστές υγείας, αλλά είναι ανοιχτό και σε όποιον ενδιαφέρετε να το παρακολουθήσει.

Η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς και να χειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων. Αυτήν την δεξιότητα θα πρέπει να την μάθουμε στα παιδιά μας από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Άλλωστε η συναισθηματική νοημοσύνη είναι αυτή που θα τους προσφέρει στο μέλλον το ευ ζην.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου:

Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

  • Χτίζοντας την αυτοεπίγνωση
  • Κατανόηση εαυτού και αλλήλων
  • Διαφοροποιήσεις μεταξύ IQ και EQ
  • Ασκήσεις ενδυνάμωσης ΣΝ στα παιδιά
  • Ενσυναίσθηση
  • Κοινωνικές δεξιότητες
  • Αναγνώριση συναισθημάτων
  • Αναπτύσσοντας την διορατικότητα στα παιδιά
  • Συνεργασία με άλλους για την επίτευξη ενός στόχου

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου:

Διδάσκει: Μαρία Κανά
Ανώτατος αριθμός φοιτητών: 30 άτομα
Κατώτατος αριθμός φοιτητών: 15 άτομα
Ημερομηνία: 10 - 11 - 17 - 18 Δεκεμβρίου 2011
Ημέρες Παρακολούθησης: Δύο Σαββατοκύριακα 10:30π.μ. – 15:30μ.μ.
Τιμή συμμετοχής: 150 €
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions