Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας

Η αλληλεπίδραση των ανθρώπων μεταξύ τους είναι πολύ σημαντική για την αυτοπραγμάτωσή τους. Σε πολλούς ανθρώπους αυτή η ικανότητα δεν υπάρχει ή διαταράσσεται κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Καταλυτική επίδραση σε κάθε ανθρώπινη σχέση παίζει η επικοινωνία και, ακόμη καλύτερα, η σωστή επικοινωνία.

Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες αλλά και να εκπαιδευτούν στις δεξιότητες της επικοινωνίας ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της επικοινωνίας με τους συνανθρώπους τους.

Το σεμινάριο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όλους όσους ασχολούνται με επαγγέλματα υγείας (συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες, επαγγελματίες υγείας, ελεύθερους επαγγελματίες καθώς επίσης σε εκπαιδευτικούς, συμβούλους και ψυχολόγους).

Περιεχόμενο Σεμιναρίου:

Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

  • Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
  • Αρχές ενεργητικής ακρόασης
  • Κοινωνικό υπόβαθρο της επικοινωνιακής διαδικασίας σήμερα
  • Συναισθηματική νοημοσύνη στην επικοινωνία
  • Εμπόδια στην επικοινωνία
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου:

Διδάσκει: Μαρία Κανά, Λεωνίδας Χαζίρογλου
Ανώτατος αριθμός φοιτητών: 25 άτομα
Κατώτατος αριθμός φοιτητών: 15 άτομα
Ημερομηνία: 21 - 22 - 28 - 29 Ιανουαρίου 2011 & 18 - 19 Φεβρουαρίου 2012
Ημέρες Παρακολούθησης: Τρία Σαββατοκύριακα, 10:30π.μ. - 15:30μ.μ.
Τιμή συμμετοχής: 220 €
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions