Διαχείριση του θυμού Anger Management

Πολλοί άνθρωποι συχνά παρουσιάζουν ένα μειονέκτημα με τα συναισθήματά τους, που αφορά τον έλεγχο της οργής και του θυμού τους.

Τα καλά νέα είναι ότι το σεμινάριο αυτό είναι ένας καλός τρόπος εκπαίδευσης ανθρώπων κάθε ηλικίας ως προς το πώς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του θυμού τους.

Ο στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να διδάξει τα ευεργετικά αποτελέσματα της διαχείρισης του θυμού και να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Το σεμινάριο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όλους όσους σπουδάζουν ή ασχολούνται με συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες, εκπαιδευτικούς, συμβούλους και ψυχολόγους.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου:

Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

  • Κατανόηση του συναισθήματος του θυμού
  • Τι πυροδοτεί τον θυμό;
  • Αναζητώντας τα αίτια
  • Έκφραση του θυμού
  • Διαχείριση συναισθημάτων
  • Θυμός και υγεία
  • Κριτική – Αποδοχή
  • Αλληλεπιδρώντας στις συγκρούσεις
  • Εναλλακτικές συμπεριφορές

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου:

Διδάσκει: Μαρία Κανά
Ανώτατος αριθμός φοιτητών: 25 άτομα
Κατώτατος αριθμός φοιτητών: 15 άτομα
Ημερομηνία: 19 - 20 - 26 - 27 Μαϊου 2011 & 23 - 24 Ιουνίου 2012
Ημέρες Παρακολούθησης: Τρία Σαββατοκύριακα 10:30π.μ. - 15:30μ.μ.
Τιμή συμμετοχής: 220 €
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions