Συμβουλευτική στην εφηβεία

Η εφηβεία αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο, σημαντικό αλλά και δύσκολο στάδιο μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Σ' αυτήν την εξελικτική φάση η ψυχική ισορροπία διαταράσσεται και το εγώ του ατόμου περνά διάφορες διεργασίες μέχρις ότου καταλήξει στη δόμηση της προσωπικότητάς του.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διερευνηθούν και να συζητηθούν οι παραπάνω διεργασίες αλλά και οι αλληλεπιδράσεις στη σχέση με τους γονείς του εφήβου.

Θα αναλυθούν επίσης και οι έντονες υχολογικές, σωματικές και κοινωνικές αλλαγές που βιώνει ο έφηβος αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, συμβούλους, ψυχολόγους αλλά και σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σ'αυτό (γονείς, εκπαιδευτικοί κλπ).

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο ενότητες:

  1. την θεωρητική ενότητα, όπου θα γίνει η παρουσίαση και η συζήτηση όλου του θεωρητικού υλικού
  2. την πρακτική ενότητα, όπου θα γίνει συζήτηση και επεξεργασία κάποιων κλινικών περιστατικών

Περιεχόμενο Σεμιναρίου:

Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

  • ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του εφήβου
  • σεξουαλικότητα και εφηβεία
  • κατάθλιψη στην εφηβεία
  • διαζύγιο γονέων στην εφηβεία
  • εφηβεία και "bullying" (εκφοβισμός στο σχολείο)
  • εφηβεία και διαταραχές στη διατροφή
  • δουλεύοντας με εφήβους

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου:

Διδάσκει: Μαρία Κανά
Ανώτατος αριθμός φοιτητών: 25 άτομα
Κατώτατος αριθμός φοιτητών: 15 άτομα
Ημερομηνία: 15 - 16 - 22 - 23 Οκτωβρίου & 26 - 27 Νοεμβρίου 2011
Ημέρες Παρακολούθησης: Τρία Σαββατοκύριακα 10:30π.μ. - 15:30μ.μ.
Τιμή συμμετοχής: 220 €
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions