Συμβουλευτική στην τρίτη ηλικία

Τα άτομα της τρίτης ηλικίας δικαιούνται να χαίρονται τη ζωή και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, αγάπη και συμπάθεια. Ασφαλώς το δικαίωμα για μια καλής ποιότητας ζωή πρέπει να απολαμβάνουν τα άτομα όλων των ηλικιών.

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η σωστή ενημέρωση για τα συναισθηματικά στάδια που περνούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας αλλά και ποιος είναι ο τρόπος για να βοηθηθούν ουσιαστικά σε καθένα από αυτά.

Το σεμινάριο αυτό (της τρίτης ηλικίας) απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, συμβούλους, ψυχολόγους αλλά και σε όσους επιθυμούν να συμμε- τάσχουν σ'αυτό.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου:

Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

  • Σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές στην τρίτη ηλικία
  • Διεκδικητικές τάσεις
  • Άγχος και τρίτη ηλικία
  • Κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία
  • Συνταξιοδότηση και τρίτη ηλικία
  • Ανοηκό σύνδρομο και τρίτη ηλικία
  • Μορφές συμβουλευτικής σε άτομα τρίτης ηλικίας

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου:

Διδάσκει: Μαρία Κανά
Ανώτατος αριθμός φοιτητών: 25 άτομα
Κατώτατος αριθμός φοιτητών: 15 άτομα
Ημερομηνία: 7 - 8 Ιανουαρίου & 4 -5 Φεβρουαρίου & 17 - 18 Μαρτίου 2012
Ημέρες Παρακολούθησης: Τρία Σαββατοκύριακα 10:30π.μ. - 15:30μ.μ.
Τιμή συμμετοχής: 220 €
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions