Ψυχολογία της Υγείας Health Psychology

Σκοπός του μαθήματος είναι να ενημερωθούν οι σπουδαστές και οι επαγγελματίες θεραπευτές, στο ερευνητικό και εφαρμοσμένο πεδίο της Ψυχολογίας της Υγείας.

Ειδικότεροι στόχοι είναι να κατανοήσουν την έννοια της υγείας και της ασθένειας, τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που τις καθορίζουν και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο, καθώς και τις ψυχοκοινωνικούς παραμέτρους και επιπτώσεις της χρόνιας ασθένειας.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου:

Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

 • Μοντέλα – προσεγγίσεις της υγείας
 • Υγεία και Ψυχολογία της Υγείας (ορισμοί, ψυχολογία της υγείας, βιοϊατρικό και βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο)
 • Οι στόχοι της ψυχολογίας της υγείας
 • Ενσυναίσθηση
 • Δεοντολογία και συμβουλευτικές δεξιότητες
 • Stress και τρόποι αντιμετώπισης
 • Ενημέρωση του ασθενή
 • Συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία
 • Παραγωγή της υγείας
 • Ο πόνος και η διαχείρισή του
 • Επικοινωνία με τον θεραπευόμενο
 • Αντιμετώπιση κρίσεων
 • Πολιτισμός και υγεία
 • Συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία (π.χ., κάπνισμα, διατροφή, κλπ)
 • Παράγοντες που καθορίζουν τις συμπεριφορές υγείας.
 • Βιοσυμπεριφορικοί παράγοντες και υγεία (προσωπικότητα, συναισθήματα, στρες και υγεία)
 • Πρόληψη ασθενειών και προαγωγή της υγείας
 • Χρόνιες ασθένειες και οι ψυχοκοινωνικές επιδράσεις τους

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου:

Διδάσκει: Μαρία Κανά
Έναρξη: 25 Οκτωβρίου 2016.
Λήξη: 6  Ιουνίου 2017
Ανώτατος αριθμός φοιτητών: 30 άτομα
Κατώτατος αριθμός φοιτητών: 15 άτομα
Ημέρες Παρακολούθησης: Κάθε Πέμπτη 4.00 – 6.00μμ
Τιμή συμμετοχής:

Έγγραφή: 50€

Δίδακτρα 750€

για όλους τους σπουδαστές του N.H.S. δίδακτρα 500 €

έγκαιρη προεξόφληση έως τέλος Οκτωβρίου  έκπτωση 30%

( Αρ. Λογαριασμού: ALPHA BANK: 182-00-231 000 7952)

Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions