Συμβουλευτικές σε Διαφορετικούς Φορείς

Η ενότητα προσφέρει κριτικές θεωρίες της Συμβουλευτικής σε όλο το εύρος ζωής. Οι κύριοι τομείς που θα καλυφθούν είναι:

 • Εισαγωγή στη Σχολική Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική σε Νοσοκομεία
 • Συμβουλευτική σε Κέντρα Απεξάρτησης

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα έχει :

 1. Διδαχτεί τις βασικές ιδιαιτερότητες, απαιτήσεις και δυσκολίες που δίεπουν τους διαφορετικόυς κοινωνικούς φορείς παροχής θεραπευτικής βοήθειας.
 2. Την ικανότητα να συσχετίζει τη θεωρία με την πράξη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Γραπτές εργασίες, Παρουσιάσεις.

Βιβλιογραφία & Υποστηρικτικό Υλικό Διδασκαλίας

 • Cherlin, J.A.  (1992),  “Marriage,  Divorce,  Remarriage”,  Revised  and  Enlarged  Edition,  London:  Harvard  University  Press
 • Feltham, Colin  Horton, Ian  (2001) “Handbook of Counselling and Psychotherapy”, Asimakis

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Πτυχίο: Certificate
 • Επίπεδο Ενότητας: 1ο Έτος
 • Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης
 • Κωδικός Μαθήματος: NHS1004
επιστροφή στην αρχή